HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 55

JPEG (Deze pagina), 668.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

E
<
51
,, prochain à. votre laboratoire; à 8*% du matin, les 1.
,, 4. 6. 8. 11. 13. 15. 20. 22. 25. 27 et 30.
,, Agréez , monsieur, l’assurance de ma considération.
(get.) LAAHNG.
,, Monsieur BnuNr."
In Engeland, alwaar het stelsel van ijkkantoren uitsluitend
is aangenomen, heeft men toch gewaakt voor de belangen der
fabriekanten door de bepaling dat aan een ambtenaar, die in
gebreke mogt blijven om bimzen de nam dagen een hem aan-
geboden meter te beproeven en te ijken, eene geldboete van ,
£ 5 zal worden opgelegd. Sectie 11 toch luidt:
,, In case any Inspector of Meters shall stamp any Meter
,, without duly testing and finding the same to be correct,
,, or shall refuse, or for Three Days after being so required
,, under the Provisions of this Act uegleet, without lawful
,, Excuse, to test any Meter or to stamp any Meter found l
,, to be correct on being so tested, or shall be guilty of
,, a Breach of any Duty imposed upon him by this Act,
,, or shall otherwise misconduct himself in the Execution
,, of his Olïice, every such otfender shall upon Conviction,
,, forfeit a sum not exceeding Five Pounds for every such
,, oifenoe."
Overigens zoude het (zooals reeds in onze bemerking op
art. 1 is aangetoond) onmogelijk zijn om met een klein aantal
Rijksijkkantorcn in de behoefte te voorzien. Indien de meters
uitsluitend op ijkkantoren geijkt moeten worden, zoude het
g noodig zijn dat althans in elke aanzienlijke gemeente een ijk-
kantoor gevestigd vverd. Dit heeft men in Engeland ook be-
lt grepen en daarom de bevoegdheid gegeven aan gemeentebe-
A sturen om de uitvoering der wet voor eigen rekening op zich