HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 49

JPEG (Deze pagina), 495.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

45
toch de bedoeling der Regering niet zijn kan. Volgens onze
bescheiden meening zou het onverantwoordelijk zijn zoo enorm
veel kosten en schade aan de eigenaars te berokkenen, vooral
wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat niet het minste
nut of voordeel voor wie ook, daaruit zoude kunnen voort-
spruiten. Aan vele goed ingerigte gasfabrieken , zelfs in de grootste
L steden van Nederland, wordt zelden meer dan vijf centimeters
drukking gegeven en bij de verbruikers zal de gemiddelde
drukking hoogstens twee en een halve centimeter bedragen ,
waartoe zoude het dan noodig zün dat de meter zeven en een
halve centimeter drukking moet kunnen verdragen?
Wij zijn ten volle overtuigd dat de meters, zooals die nu
gemaakt worden, ruim voldoende zgn voor de hier te lande
vereischte drukking.
Am. 8 en 9. i
Geene bemerkingen. X