HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 48

JPEG (Deze pagina), 465.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

J
44 ä

l.
Aur. 8.
Bü het onderzoek of een gasmeter voldoet aan de voorwaar-
den, vermeld onder 0 van art. 6, is het naar den toestel te
voeren gas onder eene werkelijke drukking van eene zuil water
éen centimeter hoog en wordt daarbij het geheele meetvermogen
in werking gebragt.
ART. 9.
De met het onderzoek der meters belaste ambtenaren zijn
bevoegd, op verzoek der belanghebbenden, een zoogenaamden
natten gasmeter, waarvan de miswüzing meer dan het onder
c van art. 6 bepaalde ten nadeele van den verkooper kan be-
dragen, goed te keuren, zoo de inhoud van den toestel min-
stens honderd veertig kubieke deeimeters bedraagt en op een
der vvijzerplaten vermeld is, dat de miswijzingen ten nadeele
van den gasverkooper meer dan drie ten honderd kunnen be-
dragen.