HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 46

JPEG (Deze pagina), 428.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

i
‘ E
42 j
ART. 7.
In een gasmeter mag geen lekkaadjc ontstaan, wanneer het
gas gebragt wordt onder eene werkelüke drukking van eene
zeven en een half centimeters hooge zuil water, en daarbü d.e
hoeveelheid gas, die door het werktuig naar de branders ge-
voerd wordt per uur niet meer bedraagt dan: voor gasmeters ,

waarvan het meetvermogen drie kubieke meters met overschrijdt,
een twintigste, en van de overigen een veertigste van het meet-
vermogen van den toestel.
Echter zal in geen geval de hoeveelheid doorgevoerd gas ä
z
_ II1lIldG1' dan vijftien kubieke dccimeters per uur behoeven te zijn.
u
z
l
rl

il
rl
ii

i