HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 40

JPEG (Deze pagina), 399.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

36
ei
G
d
v
si
‘ E
1
0
4
Am. G.
De met het onderzoek der gasmeters belaste ambtenaren
weigeren een gasmeter te stempelen, zoo:
a. de inrigting van dien aard is dat de verkooper of de ‘
verbruiker zonder dat dit te bemerken is den toestel
onjuiste aanwijzingen kan doen geven; ' A
b. onder de omstandigheden vermeld in art. 7 lekkaadje I
ontstaat;
c. de toestel meer dan twee ten honderd ten nadeele van
den verbruiker van het gas of drie ten honderd ten na- `
deele van den verkooper kan aanwijzen; à
d. geen voldoend licht verkregen wordt bij het in werking
komen van het volle meetvermogen.