HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 39

JPEG (Deze pagina), 675.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

i 35 .
i ‘ Aar. 5. I
De voorschriften in a, b, c en cl bedoeld achten wij, voor
zooveel de plaatsing daarvan op den w·zQjze1·plaat betreft, zeer
bezwarend; de wijzerplaten zijn toch van email en worden
natuurlijk in voorraad gemaakt. Het volgnummer van den
meter wordt dan eerst aangebragt wanneer die in gereedheid
’ is, onverschillig van welke capaciteit of meetvermogen. Ook
het jaartal kan men niet vooruit bepalen, daar men te voren
niet weten kan hoeveel meters van deze of gene capaciteit in
> den loop van een jaar gemaakt zullen worden. Minder bezwaar
. zien wij er echter in om op de wijzerplaat te stellen den naam
= van den fabriekant en des gevorderd ook het meetvermogen en
den inhoud van den toestel. Evenwel geven wij verreweg de
l voorkeur aan de afzonderlijke platen vooraan den meter gesol-
5 deerd, zooals dat nu gebruikelijk is en die zoodanig met een ¤
· stempel kunnen gewaarmerkt worden, dat alle verwisseling
­ kan worden voorkomen. Dienaangaande zegt meer genoemde i
Parijsclie wet van 26 April 1866 onder hoofdstuk II: l
G (Vériiication des compteurs.)
j ,, Chaque appareil porte une plaque indiquant le nom et
,, la demeure du fabricant, le volume du gaz qu’il est p
,, destine a mesurer par heure et le numéro de sa fabri-
,, cation."
Ook in de Engelsche wet wordt niet voorgeschreven dat die
‘ bijzonderheden op de wgzerplaten moeten gesteld worden. Daar
leest men onder ,, Section XVII":
,, No meter for the purpose of ascertaining the quantity
,, of gas sold shall be fixed for use after the expiration of
,, twelve months after the passing of this Act, unless the
,, same shall have its measuring capacity at one revolution 1