HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 37

JPEG (Deze pagina), 607.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

om verbruikt gas aan te wijzen, maar alleen tot beproeving
der juistheid van den meter.
In de meer genoemde wet van het ,, Departement de la
Seine" van 26 April 1866, staat § 4:
,, Les mmbours de litrcs des compteurs à. gaz de tout
_ ,, système seront divisés comme suit:
,, Cent divisions d’un litre pour les compteurs de 5 et
` ,, 10 becs; deux cent divisions d’un litre pour les comp-
i - ,, teurs de 20 becs; cinq cent divisions d’un litre ou cent
,, divisions de 5 litres pour les compteurs de trente, qua-
,, rante ou cinquante becs; mille divisions d’un litre ou
jj ,, 100 divisions de 10 litres pour les compteurs de soixante,
,, quatre-vingts, cent, cent cinquante becs et au dessus.’
Ter verduidelijking van onze meening geven wü hier een
schets van de vvijzerplaten, zooals die steeds in gebruik zijn.
rv .` , . . D
(iii lwvvoww De D·extm»1MMxwx#o Fu, corwouuxmtilwu. Dit az ,
two wwafjexi/v Bw C01x14xp7LetL‘J.
Ff Dc, IO axL uw Jeo«>0i#0. ik
. 00 100_ 10 20
äï 1 _ 1 "" ·
ga #1 llllllllllllllllll Illlll IIIIIIIIIIIIIIIP
ze 4 3 2 êi- 1
Mmrnns cumas.
ë, 1109 910101109 9101
Ei 2 8 8 ‘ 2 z ‘ s
gj E 8 fz
_5 7 7 X 3 3 V y 7 3
rb: 4 6 s L4 4 . o c ze
ë ^n1?r,e€·· °*0·räx1<¥·" °!za`is¥»" ”zvf1~v·"'
l
5%/{'¢l{A//H «`?%p I l;//é//{' 471 /////>?$;..L/?('Z á; /ákfl/2//¢­/. i
.7% {3 rxvxáxxxxnx. all xxx /7%;. xxxxxaxx yxxr xáxxu óyxaxxöfvx
{7/ »1/' ?W///'(/// {/7/N/zi; ///;/7/%/ /7//{,2 (7/// ’/%{'//»/(’«;, i