HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 35

JPEG (Deze pagina), 620.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

31 `
,, it at any time, and allowing a period of four years for 1
,, the substitution of stamped for unstamped meters."
a Derhalve bestaat in Engeland en Ierland, nu de 10 over-
gangsjaren verstreken zijn, in een klein gedeelte een gedwongen
g ej/c en in het grootste gedeelte uw HET GEHEEL GEEN mc. En
het is nog altüd de vraag of het ook in Schotland ooit alge-
meen zal worden, aangezien het nu van de verkiezing van de
j Gemeentebesturen afhangt om de wet aan te nemen of niet.
2 Dit bewijst nu niet veel voor het practische nut van de wet
die men hier wil navolgen.
Anr. 2 en 3.
Geene bemerkingen.
ä
1
j 1
j A
ART. 4.
Om de onderdeelen van een kubieken meter op de wijzer-
platen aan te duiden, zou dat geen te groot bezwaar opleveren 1
en zonden die dan nog wel zigtbadr ztjn, aangezien door het
verlangde extra wijzertje toch minstens 100 verdeelingen zouden
moeten aangetoond worden? Bij de drooge meters worden onder-
deelen of fracties op de wüzerplaat door een klein wijzertje
aangeduid, doch bü de natte meters worden de onderdeelen
door een rondsel (Tambour de Litres) boven aan de wüzerplaat
aangebragt, aangeduid. Dit verschil is alleen het gevolg van
de verschillende constructie van beide soorten. Deze rondsel bij j
. de ,,natte" en het wijzertje bij de ,, drooge" meters, ofschoon
onderdeelen van de kubieke el aanwüzende, dienen echter niet