HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 34

JPEG (Deze pagina), 376.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

30
ä
J
ä
ä
Aar. 2.
Wij behouden Ons voor eenige der in het voorgaande artikel
bedoelde kantoren, ten gerieve van belanghebbenden, vóór het
in werking komen van dit besluit, open te stellen.
Ama 3. V
De eenheid voor verkoop van gas bij de maat is de kubieke i
meter.
Am:. 4.
Elke gasmeter is voorzien van vvijzerplaten en wüzers, die
de hoeveelheid doorgevoerd gas in kubieke ellen en onderdeelen
van kubieke ellen aanwijzen.