HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 22

JPEG (Deze pagina), 427.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

ONTWERP­REGLEMENT.
l
Anrmmn 1.
Door Ons worden aangewezen de gemeenten waar kantoren
voor den ijk van gasmeters aanwezig zullen zijn.
Deze kantoren worden verdeeld in twee klassen:
In die der eerste klasse worden gasmeters van alle grootte
onderzocht.
In die der tweede klasse slechts de zoodanigen, waarbij de
hoeveelheid gas, die doorgevoerd moet worden om den
wüzer, die de kleinste eenheid aanwijst, eene geheele
omwenteling te doen volbrengen, een door Ons vast te
stellen grens niet overschrijdt.
Het Bestuur over de ijkkantoren voor gasmeters wordt door
Ons aan ijkers en adjunctükers opgedragen.