HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 19

JPEG (Deze pagina), 600.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

ä
1
l
15 °
Redenen waarom verzoeker het vvensohelijk aoht, dat, even 1
als in Frankrijk en België , tot grondslag voor den prüs van ig
den ijk genomen vvorde het licht, en bij gevolg ook het aantal
_ _ 1
hohten , waarvoor een meter bestemd 1s, waardoor alle soorten [
van meters gelijkelijk getroffen, en ook eene evenredige op- 1
klimming van prijs verkregen zou worden.
° ’t Welk doende, enz.
l ’s Gravenhage, J. F. P. Voom.
1 den 14den Februarij 1869.
Vergeltjlrende staat dor przjzen voor het Q/cen van Natte en Drooge
Meters, UOZQGILS ClGII1 g7"0N1dSl(lg CL0,7lg(;‘7Z0’m167t ’t’IL [LG! (1(l7t/Lüálgllgë
wetsontwerp, betre”`”onde malen, gewigten en weogwerlctnigen,
zooals dat laatstelü/t is gewzjzigcl.
Inhoud of Inhoud of I _ ‘
VOàl.lIB6D. Gäs, ïYllS"ïO0l.` Väl1lllCI`l (ï12l.S 1ïPllS"lï0OT l VCYSCIII1 l
0 Ygi {LH 6 C 1 'B 001"g23.ïl C 1 ’Cl1
CAPACITEIT metosanle volle lvolglenêl met eene volle lsolglerrs ttgn voordcclc
werking van het nieuwe werking van het nieuwe d
DER deu Toestel. wetsontwerp. den Toestel. wetsontwerp. van cu
_______________ _______________ Droogen
METERS. M
eter.
NATTE mmsmrs nnooer; Mmmzs

ïr 2 Llcllts 2.38 f II 25 ·­­ r II f` 11 11 .
l 3 II 1V // ll ll P lf Il
5 U I U II 11 ll ll
3 10 11 13.33 II 11 47% 8.33 fl 11 35 1, ,1 12à- 1
20 11 26.66 ,1 Il 80 15.62 II ll 523; Il II 27à
30 11 40.00 II 1 125 20.82 11 Il 65 1, 1, 4'Ià
l 50 II 53.33 II 1 4'Yàl 35.71 11 1 02à fl Il 45
l
60 ,1 80.00 11 2 12ä` 45.45 II 1 27; 1 1, 85 1
80 1, 106.66 1, 2 80 M 62.48 il 1 70ä 11 1 10
100 1 133.03 II 3 47gll 83.33 11 2 221; 11 1 25
· l