HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 16

JPEG (Deze pagina), 624.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

12
Vcrgolühi-Iig dor Prijzen voor het ükon van Motors in Franhrülc, Erzgoland
cn België, in vor/Iouding tot de voorgestelde prijzen in Neclorlmzd.
l<‘1·ankrijk. België. Engeland. I Nealerlaml.
Capaciteit '-`+’¥­-~ "¤­’»··
of Volgorde , . . Inhoud der Classificatie derl Inhoud dor Voorgestelde
van Mams 1° ç°nl°’m€s 5 mmtlmcs Motors in prijzen volgens Motors in prijzen in
"°]§°“$ het pm Llcab per Llght cubieko den grondslag Litors of Nederland
aantal Maten- of bel" of b°l‘· Engelscho in de cubieke volgens het
I voeten. jlängelseho wet.lDeei1neters wetsontwerp
V
_ Shilling. Peneo.
2 Llchts frs. II 30 frs. II 10 Tlï voet 0 6 2.38 f II 50
3 II Il II 45 II II 15 è I, 0 6 3,33 II II 50
5 ii Il Il Ir II è U 0 6 I; Il
IO II II 1 50 ,I II 50 à Il 1 I, 13.33 I II 95
20 II II 3 00 II 1 00 1 II 1 II 26.66 II 1 60
30 II II 4 50 II ]_ 50 1.;% ll 1 II 40.00 II 2 25
50 I II 7 50 . 2 50 2; I, 2 I 53.33 II 2 95
60 II II 9 II 3 3 II 3 I II 4
80 II II 12 00 II 4 00 4 II 4 II 106.66 II 5 GO
100 II Il 15 00 II 5 OO 5 Il 5 II 133.03 II 6 95
Rocapilulatio dor bovcugcmolde prüzon lzorloid in .Noclcrlamlsc/I gold.
Prijzen zoo als
door veiïgekcr `
,, ,_, V wor _
C/U’ACITEIT· Fmukri k. Beleio. Envolaud. àedorlaml. voorgesteld
J D D à 5 cents I
2 licht of bok. ‘
sp ’
{
2 Lichts f II 14 f II 04è f II 30 f II I 50 f I 10
3 II II I/ Il Il Il Il ll Il I I ‘
5 If II II 35% II II 12 Il ll 30 II Il 60 Il II 25
10 I ll I II II II I Il Il II II
20 Il II 1 II II II II ll 1 H 1
30 Il Il 2 Il ll ll Il U 2 II 1
50 II II 3 54à~‘ II 1 18 II 1 20 II 2 95 II 2 50
60 Il Il 4 25-;; II 1 42 II 1 80 II 4 25 I S 00
80 II I 5 67à II 1 89 II 2 40 II 5 60 II 4 00
100 II II 7 09 I II 2 36gl II 3 00 I 6 95 II 5 00
NB. In Frankrijk en België geschiedt de horijk kosteloos.