HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 667.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

7
overtuiging geschonken hebben, dat genoemd metaal in
die mate de voorkeur verdient, als mij door den heer
MA·r·rHnY was voorgespiegeld. Dit blijkt ook uit het rapport
der Commissie, dat in Juni 1372 werd uitgebracht. Het
aluminium wordt gekenmerkt zoowel door zijne witte kleur,
in tint eenigzins onderscheiden van die van zilver, nikkel,
tin of zink, als door zijne onveranderlijkheid ten opzichte
. van atmosferische invloeden, en inzonderheid door zijne
Zichtheid, want zijn soortelijk gewicht is 2.67, terwijl dat
van brons is ongeveer 8.03, zoodat aluminium 3.34 maal I
lichter is. De prijs van dat metaal kan gemiddeld gesteld
worden op fG0 per kilogram of bijna 60­maal duurder
dan brons. Wij achten tot onzen bronzen muntslag noodig
­ minstens 330000 kilogram metaal. Dien vervangende door
aluminium, zou eene hoeveelheid van 100000 kilogram
kunnen volstaan; doch driemaal minder metaal bijeen
zestigvoudigen prijs geeft slechte rekening. Aluminium-
pasmunt, in plaats van brons, zou den Staat twintigmaal
meer kosten. Onze kleine zilveren pasmunt ware wellicht
door aluminium te vervangen, doch het zilveralliage van
0.720 verdient de voorkeur, gelijk zoowel door de Staats-
commissie als door het Muntcollege in de toelichting van
het ontwerp der nieuwe muntwet duidelijk is betoogd.
Het buitengewoon geringe gewicht van aluminium-munt
- het 21/,­centstuk zou niet meer wegen dan 1.2 gram,
het centstuk 0.6, het '/,-centstuk slechts 0.375 gram -
kan geen aanbeveling zijn, want men heeft als het ware
te doen met schijfjes bordpapier, die zich, na overtrekken
met tinblad, tot namaak uitstekend zouden leenen. Het
publiek zal zich aan lichte muntstukken moeilijk gewennen:
men hecht aan zwaar muntmeteal; daartoe zijn goud,
zilver en koper, of een hunner alliages tot dusverre nog
5