HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 708.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

6
van bronzen en nikkelpasmunt nog geen aanvang gc-
maakt. Alleen te Berlijn werden ons eenige muntstukken
< getoond, die bij wijze van proef uit genoemde metaal- _
mengsels waren vervaardigd. Te Brussel heeft men veel
Y ervaring van het slaan van bronzen munt. Italië, Spanje,
Luxemburg, Brazilië en Egypte hebben aldaar, tot een
bedrag van vele millioenen stuks, bronzen pasmunt doen
vervaardigen, terwijl ook te Londen jaarlijks bronzen munt ri
aan de Royal Mint wordt afgeleverd, zoodat zoowel te
T Brussel als te Londen ons menige nuttige wenk betreffende
die muntsourt is gegeven.
T Door het hoofd der beroemde firma Jormsou, MATl`HEY
ii en Co. metaalfabriekanten te Londen, wier werkplaatsen
door mij zijn bezocht, werd ik gewezen op de voordeelen, ‘
i die eene pasmunt van aluminium­metaal zou opleveren
· boven zilver van laag gehalte, nikkel of brons. De heer
ij Geenen BTATTHEY toonde mij eenige door hem vervaardigde
muntplaatjes van aluminium en verzocht, ze te Utrecht
. te doen stempelen, om mij de overtuiging te schenken,
dat ze als munt eene uitstekende rol zouden vervullen.
' Het voorstel om aluminium tot muntrnetaal te doen dienen,
is niet als nieuw aan te merken, want het werd reeds
meer dan een jaar geleden in Frankrijk behandeld, terwijl
in het Polyt. Journal van D1NGLEa, band 208, pag. 206
(Mei 1873) eene verhandeling is opgenomen van Dr. CLEMENS
W1N1<Lnn ter aanbeveling van dezelfde zaak. Te Parijs
werden mij dan ook aan de munt zoogenaamde essctis
moaétaircs van aluminiunmmetaal getoond, die wel is
waar een voldoenden metaalglans vertoonden en een goed
voorkomen hadden, doch aan de Commissie uit de Nationale
Vergadering, welke omtrent de al of niet deugdelijkheid
van aluminium voor pasmunt had te beslissen, niet de