HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 629.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

5
at 0.900, zilveren pasinunt voor Rornaniê a 0.835, stukken
van 2 lei en 1 leu,Iter waarde van 2 en 1 franken, en `
rood-koperen 2­centimestukken, waartoe de geblancheerde
muntplaten geleverd waren door de usine der lfleeren
_ Onsonena, Mnsnkon en Cfr. te Biaelie­St.­`Vaast in Noord-
Frankrijk. Tot de fabricatie der zilveren munt werden
· uitsluitend gebezigd Oostenrijksche guldens, die sedert het
e verbod tot aanneming in de kassen van het Duitsche Rijk
. in groote hoeveelheid worden uitgevoerd en versmelten. - .
j In de Royal Mint te Londen hield men zich evenzoo
onledig met den muntslag van zilveren pasmunt, stukken
van 2, ’1 en V, shilling op het gehalte van 0.025, terwijl I
men spoedig de fabricatie van gouden munt wederom
dacht op te vatten. Te Parijs werkte de Munt slechts
g met halve kracht, daar er stoornis was in de stoommachine;
men vervaardigde gelijktijdig zilveren 5­ti·ankstukken (ook
uit Oostenrijksche guldens), stukken van 2 en 1 draelimen
a 0.8355 ten behoeve van Griekenland en bronzen pasmunt. .
` In de drie laatstgenoemde Munten kon dus de tabricatie
van gouden munt niet worden nagegaan, hetgeen ons
echter niet heeft weerhouden om ook daar al de noodige
inlichtingen te bekomen betrekkelijk de methode van
werken, die voor het goud gevolgd wordt. Te Londen
is ons zelfs ongevraagd de gelegenheid verschaft om het
I smelten en gieten van goud a 0.916“ voor sovereigns bij
_ te wonen; een afzonderlijke smelt werd met dat doel in
gereedheid gebracht.
Ook omtrent de fabricatie van bronzen munt werden
wij op voldoende wijze ingelicht. Deze hebben wij inzonder-
heid te Parijs in alle bijzonderheden kunnen nagaan. waar
veel zorg aan genoemd fabricaat besteed wordt.
In de Duitsolie muntinrichtingen was met den muntslag