HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 486.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

ïl ‘ .
2
.

64 5
i i N1JsT verschaft, en kan ook in de toekomst voor onze
gl muntinrichting dienstig zijn. Ik heb echter tot heden nog _
l . .. . . . .. à
i met de noodzakelgkheid ingezien, om onze wgze van werken,
die inderdaad steeds bevredigende uitkomsten heeft opge- 4
y leverd, te verlaten. Gebruik makende van het verschünsel ä
ik van het zoogenaamde wederkeerig neerslag en onder aan-
wending van nauwkeurige pipetten, wordt de fout der ,
lj; methode gemiddeld teruggebracht tot 0.1 à 0.05 millième, ·
gl eene uitkomst die niets te wenschen overlaat.
Utrecht. 24 December 1873 .
{ A. D. vm RIEMSDIJK.
M i ,
ll
lïll i
il ·
1
ik V
ii Li
ll
is t
i §
qè ft
ll
.§ .
in

ll
B
in
l
ll