HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 674.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

57
IV. Soheikundig onderzoek van brons
Gll bI`0I'lZBl1 mllllt.
De analyse van brons, dat is, de quantitatieve bepaling
van elk der drie metalen, waaruit het metaal der bronzen
munt bestaat, is een lastige en tijdroovende operatie, die
· ‘ meer scheikundige kennis en vaardigheid vereischt, dan
i' in den regel bij de gewone essaieurs van goud en zilver
wordt aangetroffen.
Vandaar ook, dat men noch te Berlijn noch aan een
der overige Duitsche Muntinrichtingen het voornemen heeft,
' · om het brons dat in den vorm van munt afgeleverd wordt,
of de bronzen muntplaten die aan de Duitsche munthuizen
ter stempeling worden aangebracht, aan een nauwkeurig
scheikundig onderzoek te onderwerpen. Men meent te
mogen vertrouwen op de eerlijkheid der particuliere firma’s
die het brons zullen leveren, en is hoogstens van plan om
monsters van dat brons door een ervaren scheikundige
` buiten de Munt te laten analyseeren. Trouwens de Munt-
wet van 9 Juli 1873 bevat geen voorschriften omtrent de
samenstelling der <<Kupfermünze>>, welke kort daarop door
den Bondsraad is voorgeschreven op 95 0/0 koper, 40/,, tin
en 1% zink, zonder dat er melding gemaakt wordt van
eenige ruimte in het gehalte der drie metalen. Evenzoo
met de nikkelmunt, waarvan het materiaal hoofdzakelijk
zal geleverd worden door FLEITMANN te Iserlohn, die zelf,
als eerlijk man bekend, een bekwaam scheikundige is, en
dus in staat toezicht te houden op eene deugdelijke samen-
stelling van het koper­nikkelmetaal (minstens 25 O/0 nikkel
bevattende), dat zijne usines verlaten zal.
Ook in Engeland wordt aan een scheikundig onderzoek