HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 675.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

F


51
ï wordt elke smelt teruggewezen, waarvan het gehalte zich
beweegt buiten 916."" j 0.4 d. Vandaar ook dat het ge-
l., halte der gemunte stukken zoo weinig afwijkt van het
wettelijk voorschrift 0.916““, gelijk uit de jaarlijksche ver-
slagen van den Deputy Master of the Mint sedert 1870 op
l overtuigende wijze blijkt.
>j Van elken zoogenaamden «journeyweight» opgebrachte
" muntstukkei. ` i. een aantal te zamen wegende 15 pounds +
’ troy : 5.598,6 kilogram -- bij sovereigns 701 stukken -
worden er twee afgezonderd; het eene wordt onmiddelijk
Y onderzocht; het andere weggesloten in <<the pyx.>> Eenmaal
`s jaars heeft het onderzoek plaats: <<the trial of the pyx>>
met het doel «to satisfy the public that the coins issued I
from the Mint are accurate both in respect of weight and
;; fineness.» Dat onderzoek geschiedt in den regel door eene ·
jury gekozen uit de «Freemen of the mystery of Gold-
smiths of the city of London.>> Het is derhalve een waar-
borg tegenover het Engelsche volk, dat in de Royal
Mint gedurende het afgeloopen jaar ingevolge de voor- 1
schriften der wet gewerkt is geworden. Bij dat onderzoek ‘
worden ter vergelijking en controle gebruikt, behalve de
j zoogenaamde ofticieele <<trialplates>> (een synthetisch alliage
van goud en koper of van zilver en koper op het wettelijk
gehalte van lb/iz (0.916°“) voor goud of 37/is (0.925) voor .
zilver), reepen van scheikundig zuiver goud en van schei- i
kundig zuiver zilver. De Heer ROBERTS toonde eene
plaat van chemisch rein goud door hem bereid uit goud-
kornetten en wegende 2830 gram, terwijl 3110 gram
kornetten-goud tot die bereiding waren verbruikt; 5.661
l· gram chloorzilver was bij die operatie uit het kornetten-
goud afgescheiden geworden.
E. Het scheikundig zuiver zilver, door genoemden chemist
ji
jl
I
l
l
l
1
i