HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 710.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

i
i 49
geschept en in koud water afgekoeld; deze wordt onder-
zocht en de tinnen van opeenvolgende smelten afzonderlijk
gehouden, totdat de uitkomst der proeven bekend is. Is
j deze bevredigend, dan wordt het metaal van verschillende
E smelten reeds in de pletzaal onderling vermengd en de
. tinnen dus door elkander in bewerking gegeven. Men is
in de Duitsche muntinrichtingen zeer keurig op het gehalte.
i Ofschoon de wet eene ruimte toekent van 2 duizendsten
j zoowel boven als onder 0.900, wordt in de praktijk gehandeld,
j alsof die ruimte veel kleiner is. Smelten boven 900.5 en
onder 899.5 duizendsten gaan naar den smeltkroes terug.
Ter bepaling van het gemiddelde gehalte van het metaal
{ in fabricatie worden van tijd tot tijd de zoogenaamde
t <<Cessaliën» zijnde het rebut van geblancheerd muntmetaal
- platen tot den muntslag ongeschikt of slecht uitgemunte
stukken - samengesmolten en op hun gehalte onderzocht.
Dit geschiedt krachtens de voorschriften bevat in het
p <<Denkschrift betreffende die Ausführung des Gesetzes M
von 4 Dec. 1871 ueber die Auspragung von Reichsgold­
i münzen» dd. 4 Mei 1872.
j Van de opbrengsten der gemunte stukken, die ongelijk
I zijn en in gewicht variëeren tusschen 42 en 50 kilogram,
naarmate de fabricatie ze oplevert - gemiddeld per dag
50,000 stukken ­- worden drie stukken afgezonderd, daar-
van twee onderzocht, het eene door den Haupt­Miinzwar­
i dein, het tweede door den Münzwardein, en het derde
stuk weggesloten. Van al de overige muntinrichtingen in
l het Duitsche Rijk wordt dat derde stuk naar Berlijn ge-
zonden. Deze muntbus nu wordt jaarlijks door versmel-
ii ting en het nemen eener potproef onderzocht, om eene
, voorstelling te erlangen van de hoeveelheid üjn, die door
W . het geheele Duitsche Rijk in de speciën geleverd is.
4
«
1