HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 552.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

i
'
l
’ Ingevolge machtiging van Z. E. den Minister van
l Financiën, bij missive van 27 September jl. Gen. Secr.
n°. 75, heb ik met den Mechanicus der Munt, D. Herma,
mij onder den titel van Ingenieur toegevoegd, en met den
l Adjunct­Muntmeester P. H. TADDEL, die op verzoek van
I den Muntmeester H. A. VAN DEN VVALL BAKE ons op de
‘ reis heeft vergezeld, de muntinrichtingen bezocht van
l Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs. - Ver-
l trokken Zaterdag middag *11 October jl., zijn wij Vrijdag
l avond 7 November behouden in Utrecht teruggekeerd.
{ Te Berlijn bleven vvij tot ’17 October; den volgenden dag
` brachten wij een bezoek aan de Munt te Hannover en
I kwamen Zondag 19 October te Brussel aan. Vandaar ·
vertrokken wij Vrijdag 24 October, via Ostende, naar
Londen, welke stad wij verlieten Donderdag 30 October,
om den avond van denzelfden dag Parijs te bereiken.
{ Eene week later, Donderdag G November, namen wij
afscheid van de Fransche hoofdstad, overnachtten te Brussel
en aanvaardden, na nogmaals een ochtendbezoek gebracht
l te hebben aan het zoo uitstekend ingerichte laboratorium
l der Belgische Munt, de terugreis naar het Vaderland in
den namiddag van Vrijdag 7 November.