HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 47

JPEG (Deze pagina), 655.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

45
WATT te Londen geleverd is; het bevatte geen arseniek,
g noch zilver of lood.
. Het gieten geschiedt zoowel te Londen als te Parijs met
den kroes; deze wordt uit den oven genomen en zijn in-
1 houd gegoten in ijzeren vormen, vereenigd tot een giet-
` toestel, zooals voor goud en zilver in genoemde munthuizen
gebruikelijk is. De tinnen zijn te Londen zoo breed,
dat uit de breedte drie platen kunnen gesneden worden,
zoowel pennies als halfpennies en farthings. Aldus na 1870;
i vóór dat tijdstip slechts twee platen uit de breedte, het-
geen nog te Parijs b. v. voor 10- en 5­centimestukken ge-
1 schi·edt. Gedurende het pletten worden de reepen eens of
meermalen gegloeid, meestal in een moffel met vlamtoe­
treding; men dompelt ze nog gloeiend in koud water, waar-
door de laag oxyde loslaat, doch de pletbaarheid behouden V
W blijft; dit geschiedt zoowel te Londen als te Parijs. Ook
de platen, die uit de reepen gesneden zijn, worden ge-
T gloeid Vroeger gloeide men de platen te Londen in ge-
sloten ijzeren buizen, welke, na uitnemen uit den oven,
r ter volledige afkoeling aan zichzelve werden overgelaten;
h daarna stortte men de platen uit de buis in verdund zwa-
velzuur (1"lt) ten einde ze te blancheeren. Op het einde _
’ van 1871 werd hierin eene wijziging aangebracht; men
gloeit nu de platen in gesloten koperen of ijzeren buizen,
j die, heet uit den oven, in koud water gedompeld worden,
waardoor snellere koeling plaats vindt en tijd gewonnen
wordt. Ook de Heer STAS beveelt deze methode aan, want
brons wordt weeker door plotselinge afkoeling, hetgeen den
muntslag bevorderlijk is en minder stempels noodzakelijk
maakt. Het blanchiment geschiedt nu op de gewone wijze
in verdund zwavelzuur; de bronzen munt erlangt eene schoone