HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 452.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l
`
l
j 42 ‘
*l koper .,.. 96 ag 1
en ...... 4 jg 1.
Het brons, ten behoeve van het Groot-Hertogdom Luxem~
burg geslagen, gaf eene gemiddelde samenstelling (op een
j fabricaat van 15,174.800 kilogram) van: j
koper .... 94.31 l
tin ...... esv
l zink .... ‘ . 1.81 _
l r
Door het zink is hier de ruimte om 0.31°l., overschreden.
Ik heb te Brussel uit de mij voorgelegde registers de
ll uitkomsten van het onderzoek opgeteekend, verricht op
eenige partijen, elk van 5000 kilogram, bronzen munt-
T stukken, 20- en lO­reis, ten behoeve van Brazilië ge-
il . slagen.
De verkregen gehalten der drie metalen zijn zeer vol-
doende. Ik laat ze hieronder volgen. »·
lj
l’ .
ja
l
l
l
r
ll
l