HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 706.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

sl
l
l
p 40 _
` geen door de ondervinding moet geleerd worden. De Heer
5* STAS te Brussel verzekerde mij , dat in vele usines het zink
jj wordt toegevoegd in den vorm·van geel koper; d. i. vooraf
bereidt men een alliage bestaande voor 66% uit koper en
voor 34% uit zink, eene scheikundige verbinding als het
1 ware met de formule Cu’Zn, die gemakkelijk kristalliseert
ij en ook uit te drukken is door 2,/3 koper en */3 zink. Smelt
men dus eerst samen 93 deelen koper met 4 deelen tin en
roert daaronder 3 deelen van bovengenoemd koper­zink­
l alliage, dan erlangt men, zonder verlies van zink, eene
E homogeene smelt van 95°/0 Cu, 4"/0 Sn en 1 Zn. Eene
tweede methode is, om eerst koper en tin samen te smel-
` ten en een kort oogenblik vóór het gieten het noodige zink
daaronder te roeren, terwijl eene derde handelwijze hierin
jj bestaat, dat men het zink onder in den kroes legt en met
het koper en tin bedekt: wanneer de massa gesmolten is
‘ en zorgvuldig wordt omgeroerd, zal het verlies van zink
i door vervluchtiging een minimum zijn. Toch zal men wel
, doen in de twee laatstgenoemde gevallen Y, a ’1°’,, meer
l zink bij te zetten, gelijk ook te Parijs geschiedt. _,
Met het oog op de wettelijke voorschriften, die omtrent
> de samenstelling van bronzen munt bestaan, is het van
jp belang kennis te erlangen van den graad. van nauwkeurig-
j heid, waarmede men het metaal alliëeren kan binnen de
grenzen der remedie, die voor het gehalte van elk der drie
metalen is vastgesteld.
In Engeland is, in de wet geen sprake van remedie, zelfs
j niet van procentische samenstelling; de wet spreekt alleen
van «bronze: mixed metal, copper, tin and zinc.>> Even-
al min wordt inïde voorschriften, die de Duitsche Rijksregee-
lg ring tot dusverre openbaar gemaakt heeft, of in de Scan- ‘
. dinavische muntconventie van ruimte gesproken. De Duitsche
*l
H

l