HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 652.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

39 _
het pletten, uitsnijden, blancheeren en munten van brons.
Door de wettelijke voorschriften (Cahier des charges con-
cernant l’exécution de la loi du 6 Mai 1852, n°. 3), is men
in Frankrijk verplicht de fabricatie van bronzen munt in
haar geheel in de Rijks Munten te doen geschieden.
In ’t kort wenschen wij mede te deelen, wat wij omtrent
de fabricatie van bronzen munt in het buitenland vernomen
hebben.
Vooreerst het smelten en de bereiding van het alliage.
Te Londen en te Parijs smelt men het brons in potlooden
kroezen van matigen inhoud, overeenkomende in grootte
met de kroezen, die voor het goud gebruikt en in de goud-
smeltovens met cokes verhit worden. Te Londen weegt
de smelt voor één kroes gewoonlijk ruim 25 kilogram;
doch in 1872 heeft men in de zilversmeltovens aldaar in
ruimere kroezen driemaal grootere hoeveelheden gesmolten.
Men moet hierbij in aanmerking nemen, dat het goud
à 0.900 eene densiteit bezit die bijna het dubbel is van
_, brons (goud 17.2, brons 8.9). In een kroes, die 50 kilo-
j gram goud bevatten kan, zullen dus slechts 25 kilogram
i brons gesmolten kunnen worden. Aan de Munt te Stock-
° holm en in de groote kopermuntfabrieken wordt het brons
L in veel grootere quantiteiten in reverbeerovens gesmolten.
Bij HEATON bezigt men, althans een tiental jaren geleden,
kroezen van «Stourbridge clay» inhoudende 50 kilogram
brons.
De normale samenstelling van brons voor munt is 95°/Q,
koper, 4"/0 en 1°/0 zink. Wegens de groote vluchtigheid van
het zink is het moeilijk het alliage in de genoemde ver-
houding der drie metalen juist te bereiden. Men dient wat
meer zink toe te voegen, dan met 1"/O overeenkomt, het- ·