HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 672.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

l
~i
i 38
De firma’s HEATON en Zonen en WATT en Co., vooral de
,‘ eerste, zijn groote muntfabrieken. HEATON te Birmingham
heeft reeds sedert 185]. voor rekening van vreemde gou-
§ vernementen gemunt, en o a. voor Italië, dat brons bezit
van de samenstelling: 96 "l,, koper en 4"/,, tin (zonder zink),
i in drie jaren tijds 1050 millioen stuks bronzen platen afge-
i leverd.
Op het vaste land is de grootste rnuntfabriek van dien
aard Onsenona, Mnsnacn en Co., die hunne usines bezitten
j te Biache-St.-Vaast, Département Pas-de­Oalais (France).
L Zij hebben o. a. Spanje van bronzen munt voorzien en staan
uj de Fransche munthuizen van tijd tot tüd ter zijde. Het
jl _ metaal der bronzen munt, die te Brussel door den Direc-
l teur de la fabrication ALLARD geslagen is voor rekening van
ji vreemde gouvernementen, komt uit de usines van MESDACH.
Het brons daarentegen voor Brazilië evenzoo te Brussel
lf afgeleverd, was gesmolten ·en in den vorm van platen
gebracht door XVATT te Londen, een fabricaat, waarover
de Commissaire des monnaies J. S. STAS zijne groote
H tevredenheid heeft betuigd met de woorden: _,
L «Les 940,041 kilogrammes de bronze, soit les 1'79,66«2«,428 _
V «pièces de 20 et 10 reis monnayées pour le compte du i
j <<gouvernement Brésilien ont été fabriquées dans les meil­ F
«leures conditions de titre, de poids ou d’empreintes. J’ose *
ji «dire que cette fabrication est excellente sous tous les rap-
«ports Les flans employés à la frappe ont été fabriqués
L «a Londres, et l’essai de leur titre a été effectué avec le
<<plus grand soin par le bureau de notre administrationw
je Het Fransche brons, in ’t leven geroepen door de Wet
<<sur la refonte des monnaies de cuivre» van 6 Mei 1852
is in zün geheel aan de Fransche munthuizen vervaardigd,
Ook nu, tijdens ons bezoek, was men te Parijs bezig met

ll
z