HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 685.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

‘ 33
. Te Londen vervaardigde men vóór September 1870 gele
sovereigns, daarna de roode. Om de eerste te verkrijgen,
worden de fplaten gegloeid in langwerpige en ondiepe ‘
üzeren doozen, waarop de deksels door middel van een
klei-luturn zün bevestigd; die doozen worden blootgesteld
· aan de hitte van een reverbeeroven; men laat ze na de
gloeiing afkoelen tot even beneden de gloeihitte, verwij-
dert de deksels, zoodat lucht kan toetreden, en de platen
aan de oppervlakte lichtelijk oxydeeren; na koeling worden
ze geblaneheerd in warm verdund zwavelzuur (3 0/0) en na
spoelen gedroogd. Sedert het najaar van 1870 evenwel
worden de gouden platen gegloeid in gesloten rood-koperen
buizen, waarin koolpoeder en platen op dezelfde wijze
worden gerangschikt als te Hannover. De buizen worden
. nog gloeiend in koud water gedompeld, zoodat oxydatie
. geheel verhinderd is. Behandeling met verdund zwavelzuur
i heeft niet plaats; men wascht de gegloeide platen een-
voudig in water at`, hetgeen bevredigende uitkomsten sehünt
op te leveren; ze verkrijgen de roode kleur, die eigen is
wordt de oxydatie der oppervlakkige lagen verhinderd, of het koperoxyde
dat reeds gevormd mocht zijn, volledig weggenomen. De geblancheerde,
geheel zuivere tinnen worden ten einde toe geplet zomler gloeien. De
uitgesneden rnuntplaten evenwel worden in goed gesloten ijzeren bussen,
die 30 a 32 kilogram platen kunnen inhouden, in aanraking met kool-
poeder gegloeid, in water afgekoeld, onder stoomverwarming gedroogd,
[ gejusteerd, gerund en ten slotte, vóór het stempelen, in een ton met
houtzaagsel en heet zeepwater, bij hoeveelheden van 100 à 150 kilogram,
1 200 à 300 malen gedurende 7l[2 à 10 minuten omgedraaid, waardoor
ze volledig van het aanklevende vuil worden bevrijd, hetgeen een ge-
E middeld gewichtsverlies medebrengt van 0.07 pro mille. De platen zijn
i nu rein van oppervlakte en leveren na de stempeling, ,,Goldmünzen mit
, nicht gebeizter Obertiäche von der eigentlichen Farbe der O.9­­­­Legirung" ,
r zooals de heer GöLDNER het nader omschrijft.
3