HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 692.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

i O l
fil


l.
j' 32 `

A
jg De lucht nu, die boven of onder door de naden de buis ­
mocht binnen treden, wordt door de kool van hare zuur-
b
l stof beroofd, alvorens met de gouden muntplaten in aan-
=. . . , ,
L raking te komen. De hoeveelheid platen voor eene enkele
ll . .. .
j; buis bedroeg tijdens ons bezoek 3000 tienmarkstukken.
i . . .
Men laat de buizen met 1nhoud volledig bekoelen en de `
oxydvrije platen worden gedurende korten tijd in warm,
doch zeer verdund zwavelzuur (niet meer dan 1/, °/0,) dat
bedeeld is met een weinig houtzaagsel, zoowel chemisch
l . . .
E als mechanisch gereinigd. Na spoelen en drogen hebben
de muntplaten eene voortretlelijke roode kleur, de eigen
kleur van het goudkoper-alliage Et 0.900.
j Te Munchen zag ik dezen zomer evenzoo het blancheeren
Ai van gouden 20-markplaten. Deze worden gegloeid in rood-
i koperen buizen (ontboden uit Engeland), welke hermetisch ·
zijn afgesloten, en nog warm uit de buizen gestort op i
eene ijzeren onderlaag, ten einde in aanraking met de
I dampkringslucht te bekoelen. Er bestaat nu een uiterst
{ dun laagje koperoxyde, dat door indompeling in zeer ver-
dund zwavelzuur wordt weggenomen; doch de gedurende
.i de koeling plaats gegrepen oxydatie is zoo gering, dat
' niet de gele, doch wel de roode kleur te voorschijn treedt.
ju Het verlies door het blanchiment is dan ook te Munchen
lt niet meer dan 0.06 pro mille. 1)
êï -·-···m~
l
E 1) Onder het afdrukken van dit Verslag ontvang ik een brief van den ·
Königl. Siiehs. LIllllZY'.¤1'£l(’l11PAUL GöLDN1£1t uit Dresden, dd. 15 April 187+,
j een groot voorstander der mode goudstuklcen, door hem ,,naturfarbene t
Miinzen" genoemd, die mij het volgende mededeelt omtrent de aan de I
1
§ Saksischc Munt gevolgde methode: j
M Onmiddellijk nn het gieten, soms nog in glocienden toestand, worden i
de heete áimzm - ze hebben eene dikte van 0.75 cm. - in water ’
gedo1npeld,dat vooraf met een weinig zwavelzuur is bedeeld. Hierdoor ‘
il ·
is
E

w
il .
l