HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 663.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

I
E
I
u
i i
E 28 j
[
i In de munttechniek wordt die reiniging der oppervlakte
genoemd blcmchimcmf, witkoking. Het is eene operatie
T, die vooral bij gouden munt zeer belangrijk heeten mag,
J want van de wijze waarop ze in de verschillende munt-
jl huizen geschiedt, hangt voornamelijk de kleur der gouden I
muntstukken af, die bij eenzelfde gehalte van 0.900 onder-
; scheiden kan zijn, min of meer geel of min of meer rood. j
E Het blanchiment nu en zijne uitkomsten staan in het [
nauwste verband tot de verschillende gloeiingen waaraan j
het muntmetaal gedurende de fabricatie van het begin af
. onderworpen wordt. Daarom heb ik tot dusverre van die T
. gloeiingen gezwegen, doch wil ze hier ter plaatse bij het 1
p blanchiment ter sprake brengen. l
Het muntmetaal, tot tinnen gegoten, wordt gedurende
of na het pletten gewoonlijk een- of meermalen gegloeid,
ä om het zijne weekheid en pletbaarheid terug te geven, die l
l het door het uitrekken verloren heeft. Ook de platen, i
N die aan de reepen door den découpoir ontnomen wor- `
j; den, worden in den regel gegloeid, alvorens ze aan het
justeeren, opzetten en randen te onderwerpen. Daarop
i' worden de gejusteerde platen nog eens gegloeid en, of heet
nl of min of meer afgekoeld, met verdund zwavelzuur over- i
I goten, daarmede gedurende eenigen tijd in aanraking ge-
, laten, met water gespoeld en ten slotte gedroogd. Nu is het `
vi blanchiment volbracht; de platen zijn zuiver wit (zilver) of
I zuiver geel of rood (goud) en tot den rnuntslag geschikt.
l Het gloeien van reepen en platen kan op drieërlei wijzen
plaats vinden:
{ of in aanraking met lucht en de vlam der brandstof
i (reverbeerovens, vlamovens); -
of in aanraking met de lucht, doch niet met de vlam
ë (gesloten moffels);

l
l
l