HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 639.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

23
kan geschieden door tusschenkomst van automatische ina-
chines of toestellen, die door stoom gedreven worden.
Aan ’s Rijks Munt, evenals te Hannover, Brussel en
i Parijs, geschiedt de weging uit de hand; plaat voor plaat
of stuk voor stuk wordt door den werkman op de schaal
l eener kleine balans gelegd en het gewicht, al of niet bin-
j nen de door de wet toegestane ruimte, geconstateerd.
Te Berlün was men in de dagen van ons bezoek juist
j bezig met een nauwkeurig onderzoek der machinale weeg-
i methode. Hiertoe waren een viertal automatische weeg-
G toestellen aangekocht en opgesteld, van eene hoogst vernuftige
Q constructie en uitgedacht door LUDVVIG Saïss te Atzgersdorf
bij Weeiien, alwaar eene fabriek van dergelijke weegwerk­
l tuigen bestaat onder den naam van Sizvss & Go.
Dergelijke weegtoestellen vond ik ook in den loop van
p dezen zomer in de munthuizen te Weenen (reeds sedert
Al Juni 1871 in gebruik) en te Munchen, door mij op mijne
reis, als lid van de internationale Jury op de wereldten­
; toonstelling te Weeiien, bezocht. De weegtoestel van
j Smvss bestaat uit tien à twaalf balansen of liever evenaars,
j die achtereenvolgens, doch elk afzonderlijk, vier muntpla-
ten in de minuut kunnen uitwegen, zoodat 40 à 48 wegin-
l gen geschieden door den geheelen toestel per minuut.
De platen worden in zes rubrieken gesorteerd; hiertoe
zijn zes verschillende bakken of laadjes aangebracht, waarin N
de platen, na de weging, worden uitgescheiden.
Die rubrieken zijn:
n°. O ..... te licht;
n°. 1 ..... juist en licht tot de onderlimiet;
n". 2 .... . juist en zwaar tot den bovenlimiet;