HomeVerslag van het bezoek aan de munthuizen te Berlijn, Hannover, Brussel, Londen en Parijs in het najaar van 1873Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 693.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 42.46 MB

11
Londen, wordt gouden munt geslagen op een gehalte
van 0.900. In <<the Royal Mint>> daarentegen houdt het
rnuntmetaal "/,2 of 0.91(i'l" goud. Het maakt echter in
den loop der fabricatie weinig of geen verschil.
Het smelten en gieten van het goudalliage verdienden
in de eerste plaats onze aandacht. De ovens zgn op een~
voudige en doelmatige wijze ingericht, vooral in de Duitsche
­» muntinrichtingen, waar ze iets grooter zijn dan in de
overige door ons bezochte smeltlocalen. Men kan dientenge-
volge te Berlijn en te Hannover kroezen aanwenden, die 125
tot 150 kilogram goud bevatten, terwijl elders niet meer
dan ongeveer 40 kilogram tegelijk gesmolten worden. De
afmetingen der door den Mechanicus opgenomen goud-
t srneltovens bewegen zich tusschen de volgende grenzen:
diepte, d. i. afstand van den rooster tot de boven­opening,
54 tot 63 centimeters; hoogte, d. i. afstand van de boven-
opening tot den beganen grond, 65*/2-SG cm.; horizontale
doorsnede van den haard 30 à. 41 cm. in het vierkant.
In de Duitsche ovens loopt de inwendige ruimte naar ”
onder schuin toe, zoodat de doorsnede is: bovenaan 50,
onderaan 41 cm. in ’t vierkant. In den regel heeft elke ,
oven zijn afzonderlijke schoorsteenbuis. De brandstof is .
overal cokes, en de lucht, die de verbranding voedt, treedt
onderaan in den oven; het zijn gewone trekovens (common
air furnaces), zonder inblazen van lucht de vereischte hitte
gevende. Op de constructie van den rooster werd zorg-
vuldig door ons gelet; deze is te Berlijn en te Hannover
voortreffelijk; in ’t midden twee zware roosterstaven onder-
aan afgerond, rustende op twee horizontaal liggende ijzeren
roosterbalken, en dienende tot steun van den kroes, terwijl
ter weerszijde twee of drie losse roosterstaven van kleinere
afmeting zijn aangebracht, welke tot reiniging van den