HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 9

JPEG (Deze pagina), 680.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

l
`
Tot dusverre schijnen de handelende personen nog vol-
strekt maar geen raad te weten, om de {ijngesponnen in-
trigue ran dit drama te ontwarren. De Heer EL... heeft
een Deus ex machine te hulp geroepen, om dien met de
intrigue eenvoudig te laten doen, wat Herodes gedaan
heeft met Johannes den Dooper, om haar niet te ontwar-
ren, maar den kop af te slaan. Maar zie! ook dat is
niet gelukt, want toen de kop er af was, bleek het leven
er nog in te zitten, en deed een der andere acteurs er
weder een nieuwen, vervaarlijk grooten kop aan groeijen.
Die acteur behoort tot eene partij, die volstrekt een goed
einde aan het stuk wil hebben, en de Heer EL... schijnt tot
eene andere partij te behooren, welke het drama maar wil
doen eindigen, hoe, is haar onverschillig. Of de toeschou-
wers naar huis gaan en zeggen: uik heb er niets van be-
grepen;" of ze klagen: umij dunkt ik ben mijn geld kwijt;"
of ze roepen: nmen heeft veel van eerlijkheid gesproken, j
maar wij hebben er niet veel van _qezien," ­- daarom be-
kreunt zich die partij al zeer weinig, als het maar ge- j
eindigd is, dan is zij te vreden; want zij houdt niet van i
zulke stukken, waarin de materiële belangen van het volk
en de politieke en publieke eerlijkheid worden behandeld.
Zij houdt van representaties, waarin zich andere hartstog­
i ten kunnen doen gelden, bijvoorbeeld als in de Tartufe
van Molière.
Nu men alzoo te ’s Hage op het Binnenhof te ver-
geefs tracht een einde aan het stuk te krijgen, is er mis-
schien in Nederland iemand, die er een beter middel op (
weet, en de acteurs in den Haag met goeden raad wil te
gemoet komen. Hem roepen op, wel niet als red- ‘
der van zijn Vaderland, maar toch als redder van het Vi
Ministerie!

l
" l
l