HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 54

JPEG (Deze pagina), 466.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

1’ V VW
1 .
1 I
1
De Uitgever dezes «lel>itee1·t met goed succes;
DE DAGERAAD.
TIJDSCHRIFT.
'.l`()EGEYJJl> .1`< DH YERSl‘KEI]JlXG VAN ‘»'AAR1lE1D]üX ’1GRhl(!IIT!XG IX IHJN
GEEST VAN DE NATUl`XiLlJKE GODSDIEXST EN ZEDIGLXJXZH,
VO ORVJAARDEN VAN INT E EKENIN G.
11De Dage1‘aacl” VC1`SCl11iI1t in maauclelljlïsehe afleverixageu
van 4 ä 5 vel reljaal 8*2
De Ab01meme11tsp1‘1js is per jaargang van 12 a{leve~
1 ringen f 15,-, welke sem (leer hen, die de goede zaak
willen 011<le1‘steu11e11 en de uitgave bevorderen, by 1=o0ru£15bn­
taling kan voldaan werden.
Afz011cle1‘lljke &flGVC1’l11g`C1] kosten f 1,50.
Naarmate het getal iï1teel<ena1‘e11 toeneemt, zal de abonne-
mentsprljs verminderd Werden.
Vier afleve1·i1;1ge1;1 van dit heegstbelamgrljke tgclseluifta zlju
[ reeds VC1`SCl101”1C11 en bl] alle Beekhaudelareu door het geheele
l Rëk ter inzage te eutbiedeu.
1
1
1
1
1
1
' 1