HomeDe eerlijkheid en de duitenplaatjesPagina 46

JPEG (Deze pagina), 681.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 34.41 MB

p
I
l
l 42 j
V. A,
il
Den volgenden dag begon het derde bedrijf. Wat de
Heer THORBEGKE voorzien had, wat ieder voorzien kon, ge-
j beurde. De noodzakelijkheid om, wilde men de duistere
j zaak tot klaarheid brengen, eene enquête in te stellen,
was aan ieder gebleken, die de discussiën van den vorigen jl
K " dag had bijgewoond. Twee leden der Kamer, de Heeren
" Dunnnivr en BLAUPOT TEN Cyrn, van die noodzakelijkheid
j overtuigd, hadden een voorstel ingezonden, om zulk eene
K enquête te houden en de President bragt dat, bij de j
opening der zitting ter tafel. K
i Nimmer heeft welligt een voorstel zonderlinger werking
te weeg gebragt. In ’t begin was er onder de minis-
teriële leden eene soort van verstomming. Men zweeg,
men keek elkander met zekere verwarring en verbazing
aan. Men wist niet, hoe men zich zou houden, totdat de
Heer Er.oU·r, een van de anti­revolutionaire bent, opstond
en met de punten van zijn lippen, die vol bitterheid en scherpte
kunnen zijn, als hij ’t noodig keurt, de vrienden uit den nood
hielp. nNu niemand het woord vraagt" zeide hij, unu
zal ik het doen," en hij stelde voor om te besluiten
ndat de Kamer, gehoord de gegevene inlichtingen, overgaat ,
tot de orde van den dag."
’ Nu, dat was op zich zelf een zeer goed voorstel, ge-
heel volgens de meening van den Heer Tnomsncxn en in
overeenstemming met de door de Heeren DULLERT en
Q BnAU1>o'r TEN CATE begeerde enquête. ’t Wilde toch
zeggen, dat men, na de inlichtingen der Ministers over
j de zaak der duitenplaatjes gehoord te hebben, nu tot an-
dere werkzaamheden wenschte over te gaan. Dat ver-
langde ook de Heer Triomsncxn, want al bleef men op
j die wijze nog drie dagen lang praten, men zou niet ver-
j der komen. Dat verlangden eveneens de Heeren DULLERT
j ,
l