HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 55

JPEG (Deze pagina), 684.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

l
l
55
l « continent, ils auront le même etïet sur nous comme sur
«« le raflineur anglais, mais il n’est pas possible de main-
«» tenir ces drawbacks; comme de même que les droits
i rz dilïérentiels, c’est une protection injuste, et l’un et
, rx l’autre système doivent être abolis."
j Wlaaruit te voorspellen is, welke klagten men na ver-
gt loop van 6 maanden van de Javaplanters zal vernemen,
` wanneer men ook daar de gevolgen der conventie zal heb-
ben ondervonden.
l Van eene geachte zijde werd ons een uitweg aangewezen
l voor het wit suiker No. 18 en hooger. Naar Engeland en
i Frankrijk, welligt ook naar de Middellandsche Zee. Wij
ontkennen niet, dat tot veel verlaagde waarde de mogelijkheid
daartoe bestaat; doch de Memorie van Toelichting geeft,
zonder dat de stellers zulks misschien doorzien hebben, een
zeer eigenaardig antwoord. Pag. 19 dier Memorie vinden
wij, hetgeen ons reeds lang bekend was:
Suiker in Engeland verbruikt in 1863:
No. 15 à 18 ...,.......................... 23,000 Ctr.
U 10 II 144 .............................. 3,662,000 II
ll 7 II 9 ..... . ....................... 4,295,000 U
beneden ll 7 « - .............................. 1,670,000 II
0,650,000 oef
s Suiker aldaar in 6 maanden (dus 3 maanden onder het
verlaagd regt voor wit suiker) gebruikt:
No. 15 Et 18 .............................. 26,000 Ctr.
II 10 II 144 .............................. 1,542,000 II
II 7 Il 9 .............................. 2,049,000 =·
beneden ll 7 II -- .............................. 797,000 H
j 1,4144,000 Ctr.
Is het niet zeer opmerkelijk, dat de Engelsche con-
j sumtie niet goedvindt in massa te gebruiken boven No. 14,
tenzij geraffineerd suiker, en toch is het zeer klaar voor
ieder die zulks becijfert waarom niet! Geraffineerd suiker
zal toch de blankte hebben van No. 28, indien men eene
gelijkmatige opklimming van den standaard voortzette.