HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 44

JPEG (Deze pagina), 624.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

· 44
1 Maroiin ........... . ............... bruin en wit
' _" BILLCGO ........................... II II II
Bmzllïëlï Fernambucq .................. II 11 II
Bälllëh .............. . ......... ... ll ll ll
Rio ...... . ............. .......... Il II ll
Surinaamsch .................. II II blond
I ]lI£)11`hl1llCj_`llG ...... ...... ......... Il II II
G‘l1ü1(ilGl.OllPG.. .... .. ....... 11 11 ll
Sh. iDOlIllIlgO .... ..... .... ..... II II II
KlhhS....... ..... ..... ....... ll II u
ruwe meest Barbados ... ............ . ........ II II II
¤¤g€k1€id¤ S°°1‘*@¤ i1iiiiii;iï¥..CIïIIIIIIïCICIïfI[III Z Z Z .
VlHCGDh . . . .. ................ II II II
J-3.1I'I131`lC£l1 ..................... . . . Il II II
T1`lHld31d ..................... . . . II ll II
OI‘OlX ........................ :1 ll II
iPOI‘l'1OI‘lCO . ............... . ...... . II ll ll
ongekleid Cuba Ruw ..................... Il II blond
Havana ........................ II ll wit
gekleide soorten; Matanzas ........................ II II II
· TI'lllldH1d de Crllbà . ..... ... II II II
meest ongekleid Louisiana ..................... II II blond
of welk der verdere ongenoemde soorten was het, waarmede
men die proeven verkregen heeft? De heeren onderhan-
delaars vermelden ons dit niet, en het is zeer moeijelijk op
dit punt hunne opgaven als niet veridiek te bestrij den. En
` echter de heer GLADSTONE heeft dit ondernomen, en van
bladzijde totbladzij de gaan de nummers en de percenten terug,
tot dat ze op pag. 21 der Memorie van toelichting komen:
N9 15 a 18 87 % dus gemiddeld 4 % terug,
11 14 11 11 11 11 3 11 11
11 9 11 7 80 11 11 11 2 11 11 Y
beneden 7 74 1· 11 11 2 11 11
maar, op voorstel van Engeland en Frankrijk, om toch
voor de al te groote bescherming der bruine soorten, die
Nederland zoo gaarne op zijne markt zag ??! te waken,
komen pag. 22:
nogl%opdeN‘3 7a9
en 2 11 op die onder 7.
Echter onder die zeer juiste?] bepaling, dat men proeven
van rafïïinage zal doen nemen, onder gemeenschappelijke con-
trole, met suikers van verschillende soorten en van verschil-
lende herkomst.
L van