HomeIs het tractaat tot regeling der suikerbelasting, geteekend tusschen Nederland, België, Engeland en Frankrijk, in het ware belanPagina 26

JPEG (Deze pagina), 616.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 47.47 MB

26
1ndc1£[aa1·tvcili11g18<$4 70,105 Kranjangs No. 16"5
H ll Mei II ll 80,389 H H 16‘”
Il ll Julij ll ll 73,274 II H 15‘"
II II Septbr. II II 20,717 II H 15°"
II II Novbr. ll II 23,907 Il II 148*
In die veilingen waren:
op 221,691 gezonde Kranj. in 1863 van No. 15 à. 18, te zamen 133,155,
, 235,66 H II ll 1864 ll II II II II II II 142,149, ‘
Il 1863 II II 19en20, H II 20,311,
II 1864 ll II II II II Il Il 20,988. ,
Door de regering zijn de fabrieken op J ava aangemoe-
digd, ja verpligt on1 Wit suiker te produceren. J a, de contracten
met de regering bepalen ä No. 16 a 18 ,
áv 11 ll
minder dan No. 12 wordt niet ontvangen.
Men ziet hieruit dat de aanvoeren der N. 11. M. Waren:
in 1864 ...... 278,488 Kranj., dooréén No. 1571
II 1863 ...... 266,116 II II II 155" ädooréénjaan
evenzoo II 1862 ...... 226,712 H II H 15** lijks No.15”.
en II 1861 ...... 223,511 H ,, H 15°5
daar intusschen de regering de beste suikers ontvangt, moet
men hierbij nagaan wat J ava verder oplevert, Want door
den particulieren handel werden aangevoerd:
in 1864 ............ 189,468 Kranjangs
II 1863 ............ 213,397 II
II 1862 ...,.. . ..... 222,780 II
II 1861 ............ 249,579 ll
hebben vermeend met eenige juistheid te moeten ¤
kunnen bepalen, van welk nummer die aanvoeren Waren,
doch van deze 875,224 Kranj. hebben wij met zekerheid
alleen kunnen vinden 720,300 Kranj. Van deze kunnen
Wij vermelden dat van die 720,300 Kranj.
No. 15 a 18 ...... 285,000 Kranjangs waren
en H 19 II 20 ...... 20,400 II
terwijl het dooréén-nummer der 720,300 Kranj. is No. 14.
Indien dus (de niet door ons gevonden 165,924 Kranj. als
de overige aannernende)
875,224 Kranjangs particulier No. 14 zijn,
on 994,827 II N. H. M. H 15“" zijn,