HomeAntwoord aan den Heer E. L. Jacobson Lzn., lid der firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne brochure Vrijhandel of ....?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 539.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 9.96 MB

13
E. L. Jneonsonz NVas het billgk gehandeld tegenover de indus-
triëelen, in de Kamer van Koophandel zoo den staf te breken
over het verzoek tot enquête en te beweren, dat de strgd over
vrghandel en protectionisme reeds alle phasen doorloopen had
en zeer stellig geen nieuw gezichtspunt kon aanbieden? Op
welk piédestal plaatst gg U, door te zeggen: ,,En toch trachtte
,,men een kreet naar enquête op te wekken, en toch namen
,, ontwikkelde mannen het kwalgk, dat men hernieuwde enquête,
,,na de opgedane ondervinding, overbodig en een omlmg achtte
« ,,en daartoe niet wilde medewerken."
Maar, waarde heer Jixconson, is hernieuwde enquête inder-
J daad een ending, nu het wederom blgkt, dat zelfs ontwikkelde
J mannen over zaken spreken, die zg nauwelijks kennen, en
i zonderlinge flaters begaan? Op het woordje ,,onding" past
goed het volgende argumentum ad hominem.
Schrgver behoort tot de grossisten, wier belangen in ’t
algemeen meer strooken met den vrghandel, dan met de bescher-
ming van het binnenlandseh fabrikaat. Er zgn echter in ons land
grossisten, die, uitslzoitcml bedacht op hun voordeel, het bui-
tenlandsch fabrikaat met alle kracht favoriseeren en eerst dan
tot den inkoop van inlandsche goederen overgaan, wanneer
ze feitelgk door de afnemers gedwongen worden. Ja, er zgn
grossisten, die groot en invloedrgk geworden zgn, dank aan
het monopolie van gedrukte calicos uit Engeland, en wel ,,ten
* koste van de consumenten".
Is dit Vrghandel of .... ? -­ War in einem glëésernelz
Hansa zvoïmt, soll nicht mit Steinen wcrfm. ­-