HomeOpheffing der tiendenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 548.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

7
` Dezelve wordt over de gronden verdeeld en omge-
, slagen naar evenredigheid van derzelver grootte en
Z taxatie volgens het kadaster.-
E ­An·1‘. ll.
j Deze Rijks-grondrente wordt op gelijke wijze en
V met gelrjk previlegie geheven als de Rijks­grondbe-
i lasting. Dezelve wordt nimmer met opcenten of an-
_ dere verhoogingen bezwaard, en wordt uitsluitend
' aangewend tot betaling van den Intrest der Tiend-
Obligatiën. Zij kan ten allen tijde, hetzij geheel of
ook over ieder afzonderlijk kadastraal perceel, door
den Grondeigenaar in ééns worden afgekocht tegen
Twintigvoudige verhooging. . 1
g .
Am?. 12.
j Het Gapitaal van afgekochte grond­renten wordt
afzonderlijk gehouden, en tot aflossing, bg uitloting,
j van de Tiend-obligatiën aangewend.
l
E Am. is.
De afkoop van bijentiend, lammertiend, en andere i
l levende have, waar die nog niogten bestaan, wordt
door de partijen geregeld. Indien deze regeling niet
in der minne tot stand komt, benoemt iedere partij
een’ schatter, en wordt een derde aangesteld ten ver-
zoeke der meest gereede partij, door den kanton-
l