HomeOpheffing der tiendenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 581.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 12.23 MB

4
zoodanigen Blok, gelegene gronden, te gelijk van de g
Tiendpligtigheid bevrijd worden, onverschillig of zij,
bij de afkondiging dezer wet, al of niet onder cultuur j
zijn; behoudens de bepalingen van art. 7.--
l
Am. 4. A j
De waardering en kapitalisatie geschiedt naar art.
*799 van het Burgerlijk Wetboek. ‘
Bij alle taxatie worden de plaatselijke gebruiken,-
volgens welke van zekere gewassen alleen maar {
Srnaltiend, of ook geen Tiend werd berekend of ,
betaald,-- in aeht geno1nen.
ART. 5.
De afkoop wordt opgedragen aan, en bewerkstelligd i
door eenen speoialen Agent van ’s Rijks domein, in =
iedere Provincie. ,
Ama 6. i
Ingeval van waardeering bij minnelüke schikking
van partijen, wordt de schatting gedaan door drie
onzijdige deskundigen, waar van wordt benoemd: Een
van wegens het Rijk, een van wegens den Tiendpligtige,
en een van wegens den Tiendgeregtigde. Zoo anders,
dan worden drie deskundigen benoemd door de Regt-
bank van het arrondissement waaronder het meeren­
deel van den betrokken Tiendblok ressorteert. i
z