HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 9

JPEG (Deze pagina), 653.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

t Ons vaderland dat in de laatste jaren zoo kalm,
zoo vrij van schokken, den weg van vooruitgang
bewaudelde, dat onder het bestuur van bekwame
en eerlijke staatslieden, eene in vele jaren onge-
kende welvaart genoot, is op het onverwaohtst, in
het vorige jaar, door partijschap verdeeld, die reeds
den vooruitgang gestuit heeft en de welvaart dreigt
te verminderen.
De val van het ministerie, waaraan wij, onder
hooger zegen, zoe veel goeds te danken hadden,
werd te weeg gebragt onder de leuzen van ┬╗ Pro-
i testantisme" en ┬╗Oranje-gezindheid." Velen zelfs
j onder hen, die anders niet blind waren voor de
j uitstekende diensten door de afgetreden staatslieden
i bewezen, hebben zich door die leuzen laten mede-
slepen. En toch gelooven wij dat heide leuzen
misbruikt zijn. gelooven, dat die beweging is
geweest, noch in den geest van het ware Protes-
tantisrne, noch in dien der oude Oranjepartij.
Het komt ons zeer natuurlijk voor, dat de vestiging
eener bisschoppelijke hierarchie, en inzonderheid de
wijze, waarop uit Rome werd aangekondigd, de
*1,,/