HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 46

JPEG (Deze pagina), 705.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

,_ l
K ' N


j.
l
Y 58
lj dere woorden de partij, die meent dat de bepaling
{ de1· grondwet, dat alle Nederlanders gelijk zijn voor
de wet, geen doode letter is; die meent, dat elk
l Nederlander gelijke aanspraak op bescherming, op
lj benoeming tot ambten en bedieningen heeft, en
jy bekwaamheid en geschiktheid de eenige voorwaarden
` zijn; de partij eindelijk, die ook ten aanzien der
belastingen geene begunstiging wil, maar ze zooveel
‘ mogelijk geregeld wil hebben naar ieders inkomsten.
l En daartegenover de partij, die meent dat ambten
en bedieningen slechts voor haar zijn weggelegd;
j die niet vraagt naar bekwaamheden en geschiktheid,
maar of men lid is eener in de gunst staande
familie of ootterie; en die zelve, onder allerhande
l drogredenen, poogt zoo min mogelijk aan de schat-
j kist opàte offeren , maar er niet op ziet, elke der j
ij! meest dringende behoeften van den burger en am- N
baehtsman zwaar te belasten.
jj De strijd zal blijven voortduren tot dat eens
j onze aristoeratie, even als de Engelsche, er haren
hoogsten roem in zal stellen, door talenten en
‘ · deugden boven anderen uit te munten, en daarin
i het steunpunt zal zoeken voor haren invloed.
l Dan behoeft zij geene bevoorregting meer, want
hare hoogere ontwikkeling geeft haar op voorrang l
regt; en nu niet meer naijverig op talenten van
de mannen uit het volk, schaart zä zich aan
j hunne zijde, neen! streeft hen vooruit, in pogingen
, om de belangen des volks te kennen en te be-
vorderen.
Ook onze geschiedenis, ook onze tijd levert in
ons vaderland schitterende voorbeelden op, hoe
l
l