HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 36

JPEG (Deze pagina), 721.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

tl l
I ` ï
I p
A 228
een bloedverwant en boezemvriend van den heer *
l SANDER! Y
Indien men de bovenstaande bijzonderheden in
j verband brengt met de gedragingen en stemmingen
j van de11 heer SANDER in de Kamer; indien men
j nagaat, boe hij daar slecl1ts een doel schijnt voor
i oogen gehad te hebben, ondersteuning van het Mi-
j nisterie qnand même; hoe hij dus deze regering l
l gesteund heeft in hare zucht om de uitgaven te
· vermeerderen , en in hare transactie over beginse-
= len; hoe hij tegen het voorstel der negen leden
j sprak, bewerende dat hij ivoor de afschafling der
tonnegelden was, maar alleen indien zij door de
regering werd voorgesteld, -­ dan is er geen twijfel, ¤
i_ of het gezond verstand der kiezers, was nog altijd i
l door de Aprils­leuzen beneveld, of de heer SANDER
l zou niet herkozen worden; vooral niet tegenover
den l1eer Bwssn, die zich steeds als een bekwaam
l en onafhankelijk lid had doen kennen en die steeds
geijverd had voor vrijheid van handel en nijver-
heid , en voor vermindering der belastingen op de
j eerste levensbehoeften.
l Het scheen dan ook, bü de stemming op 17 Mei,
‘ dat, zoo de constitutionelen nog niet veel in aan-
tal gewonnen hadden , zoo men nog niet besluiten
kon, geheel tegenovergesteld te stemmen als het
vorige jaar, de sympathie voor de Apribbeweging,
A en dus ook voor een harer vertegenwoordigers voor
dit distrikt, merkelijk was afgenomen. Terwijltoch
de heer BLUss1á een honderd vijftigtal stemmen
meer op zich vereenigde dan het vorige jaar, ont-
ving de l1eer SANDER er omstreeks evenveel min-