HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 27

JPEG (Deze pagina), 784.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

T ia
Zoo er districten zijn geweest, waar de constitu-
tionele partij heeft gezegevierd; zoo in de meeste
districten het getal stemmen, dat voor constitutio-
nelen is uitgebragt, sedert het vorige jaar is toe-
genomen, er zijn er ook, waar vroeger altijd con-
stitutionelen gekozen werden maar die ook nu weder
antirevolutionairen of reactionairen hebben afgevaar-
j digd. Dikwerf is het merkwaardig, hoe mannen
van uitstekende bekwaamheid, of nuttige speciale
kennis, worden achtergesteld aan mannen zonder
· eenige bekwaamheid, oi van eenige kennis, waaraan
tl in de Tweede Kamer geene behoefte is. Als voor-
beelden noemen wij de districten Gouda, waar een
j van msn Linnnn of Mnramn worden achter gesteld
aan een Hermann, en Dordrecht, waar een bekwaam
jl handelaar Bnnssiá van 0UD­ALBLAS wordt achter
r‘ gesteld aan een afhankelijk ambtenaar, den officier
van justitie Sannnn. ­- Of meent men welligt, dat
~. die verkiezingen niet in verband staan tot de April-
j beweging, dat zij aan toevallige oorzaken zijn te
y wijten; dan meenen wij de verzekering te kunnen
i geven, dat men zich vergist, en zullen, ter beves-
tiging hiervan, een en andere bijzonderheden mede-
deelen omtrent de laatste verkiezing in het district
Dordrecht.
Het kan welligt nuttig zijn te weten, hoe men
kunstmatig de April­beweging in dit district heeft 1
weten te doen herleven. ‘
Tot regt verstand zal het noodig zijn, de zaak ·
wat hooger op te halen. Zoo als ook in andere
plaatsen, was in Dordrecht de uitnoodiging uit Ut-
recht met welgevallen ontvangen, om zich bij adres