HomeDe Aprilbeweging en de oude Oranje-partijPagina 26

JPEG (Deze pagina), 716.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 33.28 MB

l
Q is
i derde. Gelijke toepassing der wet, zorg voor de
algemeene belangen is haar altgd een gruwel ge-
weest. Van daar dat geschreeuw tegen centralisatie;
van daar, dat het nieuwe ministerie ook deze be-
schuldiging openlijk uitsprak, omdat het wist, dat
l zij die factie als muzgk in de ooren zou klinken.
Ons dunkt, wij hebben aangetoond, dat ook de
l Oranje­leus, de leus van den Koning en zijn huis ij
K te verlieffen en in eere te houden, is misbruikt;
‘ dat zij, even als die voor het Protestantisme, slechts `i
een lokvogel was, voor den grooten hoop, welken [
l die van ends bekende en geliefde toonen zouden
verleiden, om den strik, die hun gespannen werd,
t in hunnen ijver voorbij te zien.
Maar waarom thans nog die zaken opgehaald?
l 1 De fraai geschilderde gordijn , die tot uithangbord
I " der Aprilbeweging diende, is immers voor het li
Y, oog der natie weggeschoven? De afloop der ver-
ll kiezingen heeft het immers duidelijk doen zien, "
dat kalmte en bedaardheid is terug gekeerd, dat j
de burgerij ook achter de schermen heeft gekeken, jl
en het van binnen minder liefelijk vond dan het
V uithangbord haar deed verwachten?
Voorzeker, de afloop der verkiezingen getuigt, dat
velen de oogen zgn opengegaan; maar men moet
blind zgn, om niet te zien, dat het inzigt in den
_ ` waren staat van zaken bij zeer velen nog beneveld
wordt door de valsche leuzen, die bij de April­be­
weging hebben gegolden
*) Er is overigens ook moeite genoeg gedaan, om die leuze weer op
te warmen , men zie 0. zi. de ’s Gi'6l7;€7Zb¢ZLZy86k@ Nieziwsöade, de Am-
slerdewzsc/Ee Courant en de zes nummers van het vuile libel de Klok.