HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 7

JPEG (Deze pagina), 355.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.61 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

.. ....w..` .“ nw. E . A A « e 'e’"’""@,_
l
l [ `
ALGEMEEN GEDEELTE.
1. Op de vraag wat wij in het dagelijksch leven
eigenlijk verstaan onder VVETENSCHAP, geeft de wer- L
keli_jkl1ei<l ons 0. a. dit antwoord: alle wetenschap
stelt zich ten doel de eenvoudigst mogelijke,
veelloeteekenende uitdrukking te vinden
voor het AL of voor een van zijne deelen. #
2. Aan elke uitdrukking van het AL of van een l
zgner deelen, onverschillig of die uitdrukking vol- .
ledig dan wel onvolledig is, geven wij den naam
van s’rnLs1sL.
3. Een stelsel hetwelk het AL voorgeeft te omvat-
ten noemen een rH1LosoPH11sscH STELSEL. De
1