HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 23

JPEG (Deze pagina), 485.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.59 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

_____________r____w_____T__,,
l l
l l
j 17
Hierbü kan de invloed van de oude gewaarwor-
‘ dingen zóó groot worden dat de tegenwoordige er als
geheel door overstenid worden (begin van zelfbeheer-
sching). 1
éll. Een ander gevolg van de herinnering is, dat
de ziel inhoud verkrügt, dat ze, om zoo te zeggen,
bevolkt wordt niet voorstellingen.
A Al deze voorstellingen nu kunnen zieh splitsen in .
twee of meer groepen, eene van welke niet het be- .
wustzijn in verband staat - het 11;, de emcsr.
Het zelfbewustzijn kan zich beurtelings scharen
aan de züde van een of meer dier groepen. j
Dat 11; kan onderseheiclend optreden tegenover j
eene andere groep van voorstellingen - INWENDIGE j
waaaxmrrxe. j
l 42. Verder stelt de herinnering ons in staat eene lj
vroegere beweging te herhalen.
l Laten wij eene bepaalde gewaarwording, aandoe- l
j ning enz. altijd gepaard gaan met dezelfde beweging
’ (spraakbeweging bv.) dan is die beweging de UIT- j
niwicicrxe van die gewaarwording, voorstelling of
aandoening of beeld. ;
Maakt een ander individu dezelfde beweging on- j
der dezelfde omstandigheden als wg , dan zijn hier- Y
door de voorwaarden vervuld voor de MEn1s1>nnL1Ne. j
De voorstellingen verbinden zich onderling,
2
s
l