HomeInleiding tot de wijsbegeerte. II, Grondlijnen van de zielkundePagina 14

JPEG (Deze pagina), 442.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.60 MB

PDF (Volledig document), 18.48 MB

‘¢
‘ 8
1*01001111 zi0n o111s1:11111 (110011 011ts1111111) 1111111 v01"w110111011
wij 11101 z0k01‘110i11 00110 1J@1iC1111€ 1*00ks 11101111*0 v01‘sc1‘1i1­
1011, 0011 1101101111 0111111‘0su1t:111’1. M11111‘ 1111 is 11101 11110s. `
YV£`1ï11` wij 00110 1)OP£1111(1G wcrking 1101‘11111111101ijk zi011 op-
11*011011 1111111 1*01‘1110011011 wij ook O1T1g(31§€C1`C1 1101110s1112111
van 00110 s1u1111v11s1ig0 oo1·z1111k. Wij voo1‘zi011 1111111* 1101*-
11:11110 11101 wa111‘s011ijn1ijk110111 11111 1110 ’VCI`1{11"1g zich ook `s
111 1101 v01‘vo1g z111 1101‘11111011. Nog 111001: waar wg 1w00
w01·ki11g011 s1111111v11stig zicn Zämêllgüüllj 111101 v0r1no0d011 1
1 wij 11111 1110 st111111vas1ig110111 1111111* grond 1100ft 111 00110 gc-
1 1110011s01111pp01ijk0 001*211111; 011 1)GS1u11C1'l C1€1`11&1VC waar
1 wij 110 00110 working w:1111"110111111g 0p11101‘k011 (181 ook 110 1*
11111101*0 11101 o11t1J1‘0k011 zal. F1
VVU VERTROUYVEN op DE NATUU11.
l
24. D0 111tclrukk1ng van 00110 w01·k111g 1100111011 gx
_w1j wma
Uit 1101 g0z0g110 vo1g1 dat 110 11111uu1·w0tt011 stand- ’1
vastig zijn.
11
11

1

1