HomeVasthoudenPagina 99

JPEG (Deze pagina), 650.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
1
1
89
vreugde m’n vriend Heldring opmerk, die mij
op m’n vorige standplaats in m’n werk inleidde,
_ en die heden, na ernstige krankheid, voor het eerst
weer in het midden der gemeente verschünt) ben ik
ten zeerste dankbaar voor de bizonder hartelijke
Wijze, waarop Gij mij hebt aangemoedigd het beroep
naar deze gemeente aan te nemen en mij na debe-
vestiging het welkom hebt toegeroepen. Ik heb
{ daarbij van verschil van richting onder U niets
kunnen merken. Men verstaat in Uvv kring
; blijkbaar de kunst om achter verschil van spraak
L en bij uiteenloopend inzicht in bijzaken de
‘ eenheid des Geestes te speuren. Ook ik tracht
, en zal blijven trachten dat te doen. Het zal mij
’n genot zijn met U samen te werken om dien-
zelfden geest van gemeenschap ook onder de ge- ‘
i meenteleden aan te kvveeken.
T Veel en velerlei gaven zijn in uvv midden vertegen-
A vvoordigd. Ik hoop, dat daar ook voor mij ’n ·
j plaatsje zal zgn en dat ik het niet nutteloos zal
à innemen. God geve, dat dcor onzen gezarnenlijken l
f arbeid de Gemeente bevestigd moge worden in
‘ haar geloof, dat leert vasthouden als ziende den
’ Onzienlijken. I,
Gij hebt gehoord, dat ik zelf daarin mijn kracht lj
l