HomeVasthoudenPagina 98

JPEG (Deze pagina), 558.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

` <""' "‘­~•·'~·#l)R¤··;"‘“,*’>ï•:•t·«P·r*!"·¤~··­·•ui~>-%¥s:-·;-n;<~¤¤f•1mMw«<>r«:·»r‘•»¢+·»­·t»»·‘i¢·¤¤r<>·~+<·--··­~·«•·»-·<·r··~~•=‘«­-·•"=r····~«~····-··­···­··­r··‘=·u"·~~··*-r·-"`··”·-uw-Y ­ ~ .; ·
äê
lat

jr
xl
è‘
’n Oude gewoonte brengt mee, dat bij ’nintree
,5 verschillende Jersonen en lichamen afzonderlik 2
, J ,
iJ()GgBSp1'0l(Gl1 worden. GELLLITIG volg l13»tLI‘.
, .. . è
Allereerst nwoord tot mijn geachtenBevest1ger. ,
pj Gi' hebt mi` volgens de daartoe o' estelde for- ‘
J J e P
, inulieren zonder meer in m’n ambt bevesti cl
F ) 7 ,
`= en de gelukkige gedachte gehad daarbij vooral ‘
' den nadruk erop te leggen, dat het eigenlijk God
Q was, die ’n daad verrichtte. Welnu, ik vvensch T
! i L
g, 1 dan ook allereerst God ervoor te danken. Maar, ;
2 dankbaarheid `e ens God sluit dankbaarheid `erens
>_iS`· J E
menschen, die Hij in Zijn dienst gebruiken wil, ,
jj, niet uit, doch in. Daarom dank ik U voor het ;
. _
. ¤· werk, aan mij verricht. F
‘ I I
in ;
U en het geheele Ministerie van pred1­ "
vt kanten (waaronder ik tot mijn en tot ons aller
is 2
ll
Fr
li .‘
ir ¥

SV =
P