HomeVasthoudenPagina 97

JPEG (Deze pagina), 545.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 66.77 MB

l
l
l
87
waarde aan gegeven, en niets, dat waarde heeft,
vergaat, doch is eeuwig behouden in God. Laten
_ de zienlijke dingen dan wegzinken: ’t is het
nutteloos geworden stijgerwerk, dat ineenstort om
het volmaakt gebouw van Gods gunstbewijzen te
I doen schitteren in eeuwigen luister ....
Wij zien nu door een spiegel in duistere rede,
als ziende den Onzienlijken. Doen we het werkelijk?
Uit het levend heden bloeit, als ’n wondersehoone
bloem, de hoop op. Ze blijft een van de grond-
stemmingen van het Christelijk leven. En zoo
kunnen we ons dan ook nog hieraan va sthouden:
eenmaal is er van zienlijke en onzienlijke dingen
geen sprake meer, als we zien van aangezicht tot
aangezicht, als het geloof wordt veranderd in
aanschouwen en de Heere God in allen alles , s.
A m e n.
l
l
l